Fri, 06 / 2021 | adminNguyên liệu :
– Sting Đỏ
– Sting Vàng
– Sữa Đặc
– Đá xay ( đá đập nhuyễn )
Thu Hà Lê – Cần Thơ Măm Măm 24h

Tham Khảo chuyên mục khác:
Làm Đẹp
Tâm sự eva
SỨC KHỎE
Tin thể thao

Bài viết cùng chuyên mục