Fri, 04 / 2020 | adminMời xem thêm cac video khác của MaiTram ‘s Kitchen :

Phần 1 :Chuẩn bị nguyên liệu cho nhân và làm nhân .

Phần 3 : Cách phết mặt bánh và cách nướng

CÁCH LÀM BÁNH DẺO phần 1 – Nhưn và nước đường

CÁCH LÀM BÁNH DẺO phần 2 – Đóng bánh

CÁCH LÀM HAM AND CHEESE BUNS – Tangzhong method

CÁCH LÀM HEO QUAY EXPRESS TRONG 2 TIẾNG .

CÁCH LÀM BÒ VIÊN DAI , DÒN

CÁCH LÀM GÌO CHẢ

CÁCH LÀM HEO QUAY KHÔNG DÙNG MÁY MÓC

CÁCH LÀM KẸO ĐẬU PHỤNG :

Tham Khảo chuyên mục khác:
Gia đình trẻ
Nội trợ
Cách làm bánh

Bài viết cùng chuyên mục